Biến tần 7.5kw Sunfar E380-4T0055G/0075P

Biến tần 7.5kw Sunfar E380-4T0055G/0075P

Đơn giá: 7.000.000 VNĐ

Biến tần LiteOn EVO6800 Series

Biến tần LiteOn EVO6800 Series dùng cho bơm quạt, v.v...

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO6800-43S7D5E20

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO6800-43S7D5E20

Đơn giá: 7.030.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO6800-43S011E20

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO6800-43S011E20

Đơn giá: 7.640.000 VNĐ

Biến tần 3P 37kw Liteon EVO6800-43S037E20

Biến tần 3P 37kw Liteon EVO6800-43S037E20

Đơn giá: 27.570.000 VNĐ

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO6800-43S045E20

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO6800-43S045E20

Đơn giá: 29.930.000 VNĐ