Biến tần 7.5kw Sunfar E380-4T0055G/0075P

Biến tần 7.5kw Sunfar E380-4T0055G/0075P

Giá KM còn: 5.250.000VNĐ

- 25
Đơn giá: 7.000.000 VNĐ

Biến tần LiteOn EVO6800 Series

Biến tần LiteOn EVO6800 Series dùng cho bơm quạt, v.v...

Giá KM còn: Liên hệ

- 25
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO6800-43S7D5E20

Điện áp vào: 3P 380V

Công suất: 7.5kw (10HP),

tải bơm quạt 11kw (15HP)

Giá KM còn: 5.272.500VNĐ

- 25
Đơn giá: 7.030.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO6800-43S011E20

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO6800-43S011E20

Giá KM còn: 5.730.000VNĐ

- 25
Đơn giá: 7.640.000 VNĐ

Biến tần 3P 37kw Liteon EVO6800-43S037E20

Điện áp vào: 3P 380V

Công suất: 37kw (50HP),

tải bơm quạt 45kw (60HP)

Giá KM còn: 19.642.500VNĐ

- 25
Đơn giá: 26.190.000 VNĐ

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO6800-43S045E20

Điện áp vào: 3P 380

Công suất: 45kw (60HP),

cho bơm quạt (55kw/75HP)

Giá KM còn: 21.330.000VNĐ

- 25
Đơn giá: 28.440.000 VNĐ