Biến tần LiteOn EVO6800 Series

EVO6800 Series dùng cho bơm quạt, v.v...

■ Dãi công suất: 7.5~55kW

Momen khởi động: 150% / 3Hz(V/F)

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO6800-43S7D5E20

Điện áp vào: 3P 380V

Công suất: 7.5kw (10HP),

tải bơm quạt 11kw (15HP)

Đơn giá: 7.030.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO6800-43S011E20

Điện áp vào: 3P 380V, ra: 3P 380V

Công suất: 11kw (15HP)

tải bơm quạt 11kw (20HP)

Đơn giá: 7.640.000 VNĐ

Biến tần 3P 37kw Liteon EVO6800-43S037E20

Điện áp vào: 3P 380V

Công suất: 37kw (50HP),

tải bơm quạt 45kw (60HP)

Đơn giá: 26.190.000 VNĐ

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO6800-43S045E20

Điện áp vào: 3P 380

Công suất: 45kw (60HP),

cho bơm quạt (55kw/75HP)

Đơn giá: 28.440.000 VNĐ