động cơ điện 3P 25w Excem E8I25PSL

25w 3P 380v, 1300rpm, 1950g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 1.174.000 VNĐ

động cơ điện 3P 25w Excem E8I25DS

25w 3P 380v, 1350rpm, 1850g.cm, trục trơn D10, D-cut.

Đơn giá: 1.174.000 VNĐ

động cơ điện 3P 40w Excem E9I40DS

40w 3P 380v, 1350rpm, 2900g.cm, trục trơn D10, D-cut.

Đơn giá: 1.431.000 VNĐ

Động cơ 40w 3P 380V Excem E9I40PSL

40w 3P 380v, 1300rpm, 2700g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 1.431.000 VNĐ

Động cơ 3P 40w Excem E9I40PTL

40w 3P 220v, 3000rpm, 2700g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 1.431.000 VNĐ

động cơ điện 60w 3P 380V Excem E9I60DS

60w 3P 380v, 1350rpm, 4400g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: 1.717.000 VNĐ

động cơ 60w 3P 220V Excem E9I60DTL

Công suất: 60w

Điện thế: 3 pha 220V / 0.5A

Tốc độ: 1350 v/p

Đơn giá: 1.717.000 VNĐ

Động cơ 60w 3P 380V Excem E9I60PSL

60w 3P 380v, 1300rpm, 4200g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 1.717.000 VNĐ

Động cơ 60w 3P 220V Excem E9I60PTL

60w 3P 220v, 1300rpm, 4200g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 1.717.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 380V Excem E9I90DS

90w 3P 380v, 1350rpm, 6500g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 2.057.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 380V Excem E9I90PSH

90w 3P 380v, 1300rpm, 2700g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.057.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 220V Excem E9I90PTH

90w 3P 220v, 1300rpm, 2700g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.057.000 VNĐ

động cơ 120w 3P 380V Excem E9I120DS

120w 3P 380v, 1350rpm, 8700g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 4.870.000 VNĐ

Động cơ 120w 3P 380V Excem E9I120PSH

120w 3P 380v, 1350rpm, 8700g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Động cơ 120w 3P 220v Excem E9I120PTH

120w 3P 220v, 1350rpm, 8700g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.397.000 VNĐ

động cơ 150w 3P 380V Excem E9I150PSH

150w 3P 380v, 1350rpm, 6500g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.558.000 VNĐ

động cơ 150w 3P 380V Excem E9I150DS E9I150DSL

150w 3P 380v, 1350rpm, 6500g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 2.558.000 VNĐ

động cơ 200w 3P 380V Excem E9I200PSH

200w 3P 380v, 1300rpm, 15kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 3.376.000 VNĐ

Động cơ 200w 3P 380V Excem E9I200DS

200w 3P 380v, 1300rpm, 15kg.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 3.376.000 VNĐ

động cơ điện 200w 3P Excem E9I200PTH

200w 3P 220v, 1300rpm, 15kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 3.376.000 VNĐ