động cơ 1 chiều Excem

Công suất: 15~300w.

Trục ra: trục ren xoắn hoặc trục trơn.

Kích thước mặt bích: vuông 60~90mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 6w Excem D606-30B

6w 1P 24vdc, 3000rpm,

0.195g.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: 886.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 15w Excem D615-30B

15w 1P 24v, 3000rpm,

490g.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 25w Excem D825-30B

25w 1P 24vdc, 2900rpm,

0.811kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: 960.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều Excem D825-30B7

25w 1P 24vdc, 3000rpm,

0.811kg.cm,

trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 24VDC 40w Excem D840-30B

40w 1P 24v, 3000rpm, 1300g.cm, trục trơn & răng xoắn

Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 40w Excem D940-30B

40w 1P 24v, 3000rpm, 1950g.cm, trục trơn & răng xoắn

Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 60w Excem D960-30B

60w 1P 24vdc, 3000rpm, 1950g.cm, trục trơn hoặc răng xoắn

Đơn giá: 1.470.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 90w Excem D990-30B

90w 1P 24vdc, 3000rpm, 2920g.cm, trục trơn hoặc răng xoắn

Đơn giá: 1.635.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 120w Excem D91C-30B4

120w 1P 24vdc,

3250rpm, 3900g.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: 1.847.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 120w Excem D91C-30B7

120w 1P 24vdc,

3300rpm, 3900g.cm,

trục D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 150w Excem D91F-30B7

150w 1P 24vdc,

3000rpm, 4870g.cm,

trục D12 D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 150w Excem D91F-30B4

150w 1P 24vdc,

3000rpm, 4870g.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: 2.202.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 180w Excem D91I-30B

Động cơ 1 chiều 180w Excem D91I-30B

Đơn giá: 3.721.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 200w Excem D92A-30B4

200w 1P 24v, 3000rpm, 6500g.cm, trục trơn & răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 200w Excem DA2A-30B4

200w 1P 24vdc,

3000rpm, 6500g.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 300w Excem DA3A-30B4

300w 1P 24v, 3000rpm, 9740g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 1 chiều 300w Excem DA3A-20B7

300w 1P 24vdc, 2000rpm, 9740g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 4.405.000 VNĐ