động cơ thắng 1P 6w Excem E6R6DXLE

6w 1P 220v, 1250rpm, 470g.cm, trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: 2.376.000 VNĐ

động cơ thắng 1P 6w Excem E6R6PXLE

6w 1P 220v, 1250rpm, 470g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

động cơ thắng 1P 15w Excem E7R15DXLE

15w 1P 220v, 1250rpm, 1170g.cm, trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: 2.790.000 VNĐ

động cơ thắng 1P 15w Excem E7R15PXLE

15w 1P 220v, 1250rpm, 1170g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.790.000 VNĐ

động cơ thắng 25w Excem E8R25DXLE

25w 1P 220v, 1250rpm, 1950g.cm, trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: 2.809.000 VNĐ

Động cơ thắng 25w Excem E8R25PXLE

25w 1P 220v, 1250rpm, 1950g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.809.000 VNĐ

Động cơ thắng Excem E8I25PSLE

25w 3P 380v, 1350rpm, 1850g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.941.000 VNĐ

Động cơ thắng 25w Excem E8I25DSLE

25w 3P 380v, 1350rpm, 1850g.cm, trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: 2.941.000 VNĐ

động cơ đảo chiều có thắng 40w Excem E9R40DXLE

40w 1P 220v, 1250rpm, 3000g.cm, trục trơn D10, D-cut.

Đơn giá: 3.726.000 VNĐ

động cơ đảo chiều có thắng 40w Excem E9R40PXLE

40w 1P 220v, 1300rpm, 3000g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 3.726.000 VNĐ

động cơ thắng 40w Excem E9I40DSLE

40w 3P 380v, 1350rpm, 2900g.cm, trục trơn D10, D-cut.

Đơn giá: 3.772.000 VNĐ

động cơ thắng 40w Excem E9I40PSLE

40w 3P 380v, 1350rpm, 2900g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 3.772.000 VNĐ

động cơ đảo chiều có thắng 90w Excem E9R90DXHE

90w 1P 220v, 1250rpm, 6800g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 4.690.000 VNĐ

động cơ đảo chiều có thắng 60w Excem E9R60DXHE

60w 1P 220v, 1250rpm, 4500g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 4.131.000 VNĐ

động cơ thắng 120w Excem E9R120DXHE

120w 1P 220v, 1250rpm, 9500g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 5.052.000 VNĐ

Động cơ thắng Excem E6R6PBLE

6w 1P 220v, 1550rpm, 380g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.420.000 VNĐ