Hộp giảm tốc mặt bích Excem E9WK

Tỉ số truyền:  1/3-1/1500

Momen: 2.4 - 19.6N.m

Tốc độ: 1-500 vòng /phút

 

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số thập phân Excem E9V10D

tỉ số truyền 1/10

Mặt bích : 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD5M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD009M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD12,5M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/12.5, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD015M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD25M

Ghép động cơ 6w,

Tỉ số truyền: 1/25,

trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD030M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD036M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền 1/36, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD050M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD060M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD075M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD100M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD150M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD200M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/200, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK003M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/3, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK005M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK007M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/7, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK012M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/12, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK015M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK025M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK050M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK075M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D10, 70x70.

Đơn giá: 1.093.000 VNĐ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK100M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK150M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E7HK030M

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D10, 70x70

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK003M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/3, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc Excem E8HK5B

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D10, 80x80.

Đơn giá: 948.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E8HK005M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK007M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/7, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK009M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK012M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/12, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK015M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK025M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK030M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK036M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK050M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK075M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK100M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK150M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ