Màn hình HMI M2I XTOP15TX-SD(Ex)

TFT 15", 65K Colors, 1024x768, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP15TX-SD-Ex

TFT 15", 16M Colors, 1024x768, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI XTOP10TV-ED-FN-Ex

TFT 12", 16M Colors, 1024x768, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP10TV-ED-Ex

TFT 12.1", 1024x768,

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I XTOP12TS-SD-Fn-Ex

12.1" TFT Color, 1024x768

Đơn giá: Liên hệ

màn hình HMI M2I XTOP12TS-SD-Ex

TFT 12.1", 1024x768,

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRT1210SD-EX

TFT 12", 16M Colors, 1024x768, 3 COM, 2 Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRX1000VD-EX

10.4" TFT Color, 640x480

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRX1000SD-EX

10.4" TFT Color, 800x600

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRX1200SD-EX

12.1" TFT Color, 800x600

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRX1200XD-EX

12.1" TFT Color, 1024x768 , 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRX1500XD-EX

15" TFT Color, 1024x768 , 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ