Bộ điều khiển lưu lượng FLSTRONIC FM2011

Hiển thị: 16x4 LCD, LPM, m3/h

Ngõ ra: 4-20mA, pulse

Tần số đáp ứng: 0 to 1 KHz

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị lưu lượng Flstronic FT2011

Màn hình LCD:

16 kênh x 4 dòng,

Ngõ ra: 4-20mA, xung

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FUCP Series

DN15-DN6000, ±32m/s,

- Phạm vi đo: DN 15 - 6000 mm

- High Accuracy: ± 1%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FMS Series

đếm lưu lượng, khối lượng, RS232, 4-20mA, Pulse

Đơn giá: Liên hệ

F-PH8 Rota Paddlewheel Flow Sensor

DN15 - DN150mm, Độ chính xác: ± 1.0%, Ngõ ra: NPN.

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FH Series

DN4 - DN400mm, Độ cx: ± 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FTG series

DN4 - DN400mm,

Độ cx: ± 0.5%,

Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FOG-F Series

DN4 - DN400mm, Độ cx: ± 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FOG-DA Series

DN4 - DN400mm, Độ cx: ± 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FOG

DN4 - 400mm,

0.03-5m/s, 0.5%

pulse / 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic LWQ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic LWQ

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic MTWQ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic MTWQ

Đơn giá: Liên hệ

Đo lưu lượng cầm tay Flstronic FU Series

DN15-60000mm, 0-10m/s, 1%, RS-232

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FUC Series

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FUC Series

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FMA Series

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FMA Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FM44i

- Tốc độ: 0.3 - 240l/min

- Phạm vi đo: DN 10 - 25mm

- High Accuracy: ± 1% / ±2%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-E

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng flstronic F1

DN 1/2 - 2"

3.8-760l/phút, 0.5%

pulse / 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-SC

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2A-E

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-F

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-SE

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Flstronic F2S-S

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FT

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FT

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FTC

DN4-DN400, Ngõ ra: 4-20mA, Pulse

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FT-F / FT-M / FT-E

DN4 - 400mm, Độ cx: ± 1.0%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F24-M / F24-E

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F24-M / F24-E

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FG4000

DN 10-600mm

lưu lượng: 0.1-12.200m3/h

out; 4-20mA, 0-10V, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FS-TLD

Đường kính ống: DN10-DN250,

vận tốc môi chất: 0.14-91.500M3/H,

Ngõ ra: 4-20mA, Pulse

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-TLD-F2

4-20mA, Xung, Modbus, GPRS, Profibus, Hart, DN10-1800

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-TLD-SE2

4-20mA, Xung,

Tùy chọn Modbus, GPRS, Profibus, Hart

Đường kính ống: DN10-1800

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-42i

DN3-15mm, 0.015-60l/p,

0.5%,

Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-54i

DN25 - DN50mm, 5-900l/p,

± 0.5%,

Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-200i

Hiển thị LCD, nguồn cấp 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FS-242i

DN3-10mm, 0.006-24l/p, 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FK62

DN15-2000mm,

10000m3/h, 0.75%,

put: 4-20mA, RS-232

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FS-400i

DN7-20mm, 0.03-120l/p,

0.5%,

Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FK60

DN20-300mm, max 10.000m3/h

0.75%,

Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FS-30S

DN7-15mm, 100-1000ml/s,

0.5%,

Ngõ ra: xung NPN/PNP

Đơn giá: Liên hệ

Lưu lượng kế siêu âm Flstronic FS-SUW801

DN25-1200mm,

0.03-5m/s, 1%,

put: 4-20mA, RS-232

Đơn giá: Liên hệ