Bộ điều khiển lưu lượng FLSTRONIC FM2011

Hiển thị: 16x4 LCD, LPM, m3/h

Ngõ ra: 4-20mA, pulse

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị lưu lượng Flstronic FT2011

Màn hình LCD: 16 kênh x 4 dòng, Ngõ ra: 4-20mA, xung

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FUCP Series

DN15-DN6000, ±32m/s,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FMS Series

đếm lưu lượng, khối lượng, RS232, 4-20mA, Pulse

Đơn giá: Liên hệ

F-PH8 Rota Paddlewheel Flow Sensor

DN15 - DN150mm, Độ chính xác: ± 1.0%, Ngõ ra: NPN.

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FH Series

DN4 - DN400mm, Độ cx: ± 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FTG series

DN4 - DN400mm, Độ cx: ± 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FOG-F Series

DN4 - DN400mm, Độ cx: ± 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FOG-DA Series

DN4 - DN400mm, Độ cx: ± 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FOG

Đồng hồ lưu lượng FOG

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic LWQ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic LWQ

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic MTWQ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic MTWQ

Đơn giá: Liên hệ

Đo lưu lượng cầm tay Flstronic FU Series

DN15-60000mm, 0-10m/s, 1%, RS-232

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FUC Series

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FUC Series

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FMA Series

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FMA Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FM44i

Cảm biến lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FM44i

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-E

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng flstronic F1

Đồng hồ lưu lượng flstronic F1

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-SC

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2A-E

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-F

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F2S-SE

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Flstronic F2S-S

đk: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", lưu lượng: 3.8-760L/M

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FT

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FT

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FTC

DN4-DN400, Ngõ ra: 4-20mA, Pulse

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FT-F / FT-M / FT-E

DN4 - 400mm, Độ cx: ± 1.0%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F24-M / F24-E

Đồng hồ lưu lượng Flstronic F24-M / F24-E

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FG4000

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FG4000

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic FS-TLD

DN10-DN250, 0.14-91.500M3/H, Ngõ ra: 4-20mA, Pulse

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-TLD-F2

4-20mA, Xung, Modbus, GPRS, Profibus, Hart, DN10-1800

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-TLD-SE2

4-20mA, Xung, Modbus, GPRS, Profibus, Hart, DN10-1800

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-42i

DN3-15mm, 0.015-60l/p, 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-54i

DN25 - DN50mm, 5-900l/p, ± 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-200i

Hiển thị LCD, nguồn cấp 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FS-242i

DN3-10mm, 0.006-24l/p, 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FK62

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FK62

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FS-400i

DN7-20mm, 0.03-120l/p, 0.5%, Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FK60

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FK60

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FS-30S

DN7-15mm, 100-1000ml/s, 0.5%, Ngõ ra: xung NPN/PNP

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng siêu âm FLSTRONIC FS-SWU801

DN25-1200mm, 0.03-5m/s, 1%, put: 4-20mA, RS-232

Đơn giá: Liên hệ