Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-TLD-F2

4-20mA, Xung, Modbus, GPRS, Profibus, Hart, DN10-1800

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FS-TLD-SE2

4-20mA, Xung,

Tùy chọn Modbus, GPRS, Profibus, Hart

Đường kính ống: DN10-1800

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng điện từ Seojin SMF

Ống 15-1000, 150l/h ~ 42.000m2/h, 4-20mA, Xung, RS485, Hart

Đơn giá: Liên hệ