Đồng hồ lưu lượng điện từ Seojin SMF

Ống 15-1000, 150l/h ~ 42.000m2/h, 4-20mA, Xung, RS485, Hart

Đơn giá: Liên hệ