Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 DE WH

gắn âm trần, Khoảng cách quét: 7m, góc quét: 360°

Đơn giá: 2.021.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 C DE WH

gắn âm trần, quét: 8m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 2.020.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 U WH

gắn âm trần, góc quét: 360°, 10–2000lx, 230VAC

Đơn giá: 2.155.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động 2 kênh Theben LUXA 103-101 DE WH

Gắn trần, 2 kênh, Kc quét: 7m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-101 C DE WH

gắn âm trần, Khoảng cách quét: 2-3m, 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 9m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Đơn giá: 2.986.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 AP WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Đơn giá: 3.152.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 AP WH

Gắn trần, Khoảng cách quét: 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Đơn giá: 2.653.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 UA WH

Gắn trần âm hoặc nổi, quét: 2-4m, góc: 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 4.193.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova P360-100 UP WH

Gắn trần, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Đơn giá: 7.408.000 VNĐ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-100 AP GR

gắn trần nhà, 30 – 3000 lx, delay 10 s - 60 min

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-101 AP BK

Gắn trần nhà, 64 m² | 9 m, delay off 10s - 60phút

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-101 AP GR

Gắn trần nhà, 64m² | 9m, 30-3000lx, 10s-60phút

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-100 AP BK

Lắp đặt trần nhà, 30~3,000lx, delay OFF 10s-30phút

Đơn giá: Liên hệ