Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 9m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Giá KM còn: 2.328.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 AP WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Giá KM còn: 2.528.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Giá KM còn: 1.642.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.053.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 AP WH

Gắn trần, Khoảng cách quét: 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Giá KM còn: 2.214.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.768.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 UA WH

Gắn trần âm hoặc nổi, quét: 2-4m, góc: 360°, 10–2000lx

Giá KM còn: 3.864.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova P360-100 UP WH

Gắn trần, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Giá KM còn: 5.025.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 6.282.000 VNĐ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-100 AP GR

gắn trần nhà, 30 – 3000 lx, delay 10 s - 60 min

Giá KM còn: 2.648.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.310.000 VNĐ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-101 AP BK

Gắn trần nhà, 64 m² | 9 m, delay off 10s - 60phút

Giá KM còn: 2.998.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.748.000 VNĐ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-101 AP GR

Gắn trần nhà, 64m² | 9m, 30-3000lx, 10s-60phút

Giá KM còn: 3.753.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 4.692.000 VNĐ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-100 AP BK

Lắp đặt trần nhà, 30~3,000lx, delay OFF 10s-30phút

Giá KM còn: 2.485.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.107.000 VNĐ