Cảm biến chuyển động Theben theLuxa E180 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 835.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.044.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa E180 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 835.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.044.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S150 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 150°, 5–1000lx

Giá KM còn: 1.130.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.413.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S150 BK

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 150°, 5–1000lx

Giá KM còn: 1.130.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.413.000 VNĐ

CÔNG TẮC CHUYỂN ĐỘNG THEBEN theLuxa S180 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 972.800VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.216.000 VNĐ

Cảm biến CHUYỂN ĐỘNG THEBEN theLuxa S180 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 972.800VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.216.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa R180 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 2–200lx

Giá KM còn: 1.051.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa R180 BK

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 2–200lx

Giá KM còn: 1.051.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S360 WH

Gắn tường và trần, chiều cao 2-4m, góc quét: 360°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.191.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.739.000 VNĐ

cảm biến chuyển động theLuxa S360 BK

Gắn tường và trần, chiều cao 2-4m, góc quét: 360°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.191.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.739.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-200 T

lắp âm tường, 10-1000lux, chiều cao 1.2-2m, IP40

Giá KM còn: 2.137.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.672.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa P300 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 300°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.410.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.013.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa P300 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 300°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.410.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.013.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 UP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.192.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.740.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180 Slave B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 238°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.709.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.387.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 2W UP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: 3.443.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 4.304.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 17x14m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: Liên hệ

- 20
Đơn giá: Liên hệ

cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 2W B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: Liên hệ

- 20
Đơn giá: Liên hệ