Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FTG series

DN4 - DN400mm,

Độ cx: ± 0.5%,

Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic LWQ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic LWQ

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic MTWQ

Đồng hồ lưu lượng Flstronic MTWQ

Đơn giá: Liên hệ