Bộ chỉnh tốc động cơ GGM GUS

6-180w, phạm vi chỉnh tốc 90~1400rpm, 3A, 220V 50-60hz

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM GSA GNA

6 tới 180W, dùng biến trở rời, 11 pin, 220V 50-60Hz

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM GUA-C

6-180w, phạm vi chỉnh tốc 90~1400rpm, 3A, 220V 50-60hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Bộ chỉnh tốc GGM GUA-C-6

Công suất 150w, chỉnh tốc 90~1400rpm, 220V, 50-60Hz

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh tốc động cơ GGM GUA-C-15

Công suất 15w, chỉnh tốc 90~1400rpm, 220V, 50-60Hz

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ