động cơ 1 pha 6w GGM K6IS6NC

6w 1P 220v, 1250rpm,

400g.cm,

trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

động cơ điện GGM 1P 6w K6IG6NC

6w 1P 220v, 1350rpm, 400g.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.117.000 VNĐ

động cơ điện GGM 1P 15w K7IG15NC

15w 1P 220v, 1250rpm, 1.2kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.127.000 VNĐ

động cơ 15w 1P GGM K7IS15NC

15w 1P 220v, 1350rpm, 750g.cm, trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: 1.122.000 VNĐ

động cơ 25w 1P GGM K8IS25NC

25w 1P 220v, 1350rpm, 1.2kg.cm, trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

động cơ 25w 1P GGM K8IG25NC

25w 1P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.260.000 VNĐ

động cơ 40w 1P GGM K9IS40NC

40w 1P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm,

trục trơn D10, D-cut.

 

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 1P 40w GGM K9IG40NC

40w 1P 220v, 1250rpm, 3kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 60w 1P GGM K9IS60FC

60w 1P 220v, 1350rpm, 4.7kg.cm,

trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 1.788.000 VNĐ

động cơ 1P 60w GGM K9IP60FC

60w 1P 220v, 1350rpm, 4.7kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.790.000 VNĐ

động cơ 90w 1P GGM K9IS90FC

90w 1P 220v, 1350rpm, 5.5kg.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 2.130.000 VNĐ

động cơ 1P 90w GGM K9IP90FC

90w 1P 220v, 1350rpm, 7.1kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 2.170.000 VNĐ

động cơ điện 120w 1P GGM K9IS120FC

120w 1P 220v, 1350rpm, 7.4kg.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

động cơ 1P 120w GGM K9IP120FC

120w 1P 220v, 1350rpm, 7.4kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

Động cơ 180w 1P GGM K9IS180FC

180w 1P 220v, 1350rpm, 11.2kg.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

Động cơ điện 180w 1p GGM K9IP180FC

180w 1P 220v, 1350rpm,

11.2kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 3.400.000 VNĐ

Động cơ điện GGM K9IP200FZ

200w 3P 440v, 1300rpm, 15kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ giảm tốc GGM K8IG25NC-T

25w 1P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ