động cơ 25w 3P GGM K8IS25NM

25w 3P 380v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 25w 3P GGM K8IS25NH

25w 3P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

động cơ điện GGM 3P 25w K8IG25NM

- 25w 3P 380v,

- 1350rpm, 2.4kg.cm,

- trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.300.000 VNĐ

động cơ 25w 3P GGM K8IG25NH

25w 3P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.159.000 VNĐ

Động cơ 3 pha GGM K9IS40NM

40w 3P 380v, 1350rpm, 2.9kg.cm, trục trơn D10, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 3 pha GGM K9IG40NM

40w 3P 380v, 1350rpm, 2.9kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 40w 3P GGM K9IG40NH

40w 3P 220v, 1350rpm, 2.9kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 3P 40w GGM K9IS40NH

40w 3P 220v, 1350rpm, 3kg.cm, trục trơn D10, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 60w 3p GGM K9IP60FH

60w 3P 220v,

1350rpm, 4.7kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: 1.867.000 VNĐ

động cơ 60w 3p GGM K9IS60FH

60w 3P 220v, 1350rpm, 4.7kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: 1.867.000 VNĐ

động cơ 60w 3p GGM K9IS60FM

60w 3P 380v, 1350rpm, 4.7kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 60w 3p GGM K9IP60FM

60w 3P 380v,

1350rpm, 4.7kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 90w 3P 220V GGM K9IP90FH

90w 3P 220v, 1350rpm, 4.7kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

động cơ 90w 3P GGM K9IS90FH

90w 3P 220v, 1350rpm, 4.7kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: 2.233.000 VNĐ

động cơ 90w 3P GGM K9IS90FM

90w 3P 380v, 1350rpm, 6.5kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 90w 3P GGM K9IP90FM

90w 3P 380v, 1350rpm,

4.7kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

động cơ 3P 150w GGM K9IS150FM

150w 3P 380v, 1350rpm, 11.3kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 3P 150w GGM K9IP150FM

150w 3P 380v, 1350rpm, 11.3kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 3P 150w GGM K9IS150FH

150w 3P 220v, 1350rpm, 11.3kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 3P 150w GGM K9IP150FH

150w 3P 220v, 1350rpm, 11.3kg.cm, trục trơn răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 3P 200w GGM K9IS200FM

200w 3P 380v, 1350rpm,

14.5kg.cm, 90x90

trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 3P 200w GGM K9IS200FH

200w 3P 220v,

1350rpm, 14.5kg.cm,

trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 3P 200w GGM K9IP200FM

200w 3P 380v, 1350rpm, 43kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 200w 3P GGM K9IP200FH

200w 3P 220v, 1350rpm, 42.5kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ