Động cơ BLDC 100w GGM K9XH100N2

Điện thế: 24VDC/6A

Momen: 0.4N.m, Trục : D12

Tốc độ: 100-3000rpm

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số vuông góc BLDC GGM K9H10BRS

Ghép động cơ 60-150w,

Tỉ số truyền: 1/3-180, trục D18,

90x90

Đơn giá: Liên hệ

Driver BLDC GGM GUX-2

30W, 50W, 100W, DC24V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều khiển BLDC GGM GUX-9-400

Dùng cho động cơ BLDC 200w, 400w

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh tốc BLDC GGM GUB

Dùng cho động cơ BLDC 30, 60, 90, 150w

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh tốc BLDC GGM GUF

Dùng cho động cơ BLDC

30, 60, 150, 200, 400w

Đơn giá: Liên hệ

Mã số động cơ BLDC GGM

Công suất: 20, 30, 40, 50, 90, 100, 150, 200, 400w

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 24VDC GGM

Động cơ BLDC 24VDC GGM

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 30w GGM K6XS30N2

30w 1P 24vdc, 3000rpm, 3.15kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: 2.478.000 VNĐ

Động cơ BLDC 30w GGM K6XH30N2

30w 1P 24v, 3000rpm, 0.15kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.478.000 VNĐ

Động cơ BLDC 50w GGM K8XS50N2

50w 1P 24v, 3000rpm, 0.24kg.cm, trục trơn D9, D-cut

Đơn giá: 2.810.000 VNĐ

ĐỘNG CƠ BLDC 50w GGM K8XH50N2

50w 1P 24v, 3000rpm,

0.24kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 100W GGM K9XS100N2

100w 1P 24v, 3000rpm, 0.5kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: 3.886.000 VNĐ

Động cơ BLDC 100W GGM K9LH100N2

100w 1P 24v,

3000rpm, 0.4kg.cm,

trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: 3.540.000 VNĐ

Động cơ BLDC 200W GGM K10XS200N2

200w 1P 24v, 4000rpm, 1.15kg.cm, trục trơn D14, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 200w GGM K10LH200N2

200w 1P 24v, 3000rpm, 1.15kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 400w GGM K10XS400N9

400w 1P 24v, 4000rpm, 1.8kg.cm, trục trơn D14, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 400w GGM K10LH400N2

Động cơ BLDC 400w GGM K10LH400N2

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 20w GGM K6BS30NC

30w 1P 220v, 3000rpm, 0.15kg.cm, trục trơn D7, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 20w GGM K6BS30NU

30w 1P 110v, 3000rpm, 0.4kg.cm, trục trơn D7, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 20w GGM K6BS20NC

động cơ BLDC 20w GGM K6BS20NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 20w GGM K6BH30NC

30w 1P 220v, 3000rpm, 0.15kg.cm, trục lỗ 13

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 30w GGM K6FS30NC

Điện thế: 200-240VAC, Momen: 0.1N.m, Trục ra: D8 D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 30w GGM K6FH30NC

Điện thế: 200-240VAC, Momen: 0.1N.m, răng xoắn ghép hộp số

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 20w GGM K6BH20NU

động cơ BLDC 20w GGM K6BH20NU

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 40w GGM K8BS40N

Động cơ BLDC 40w GGM K8BS40N

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 60w GGM K8BS60NU

60w 1P 110v, 3000rpm, 0.3kg.cm, trục trơn D9, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 60w GGM K8BS60NC

60w 1P 220v, 3000rpm, 0.3kg.cm, trục trơn D9, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 60w GGM K8BH60NU

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 60w GGM K8BH60NC

60w 1P 220v, 3000rpm, 0.3kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BS90N

Động cơ BLDC 90w GGM K9BS90N

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BS90NU

90w 1P 110v, 3000rpm, 0.5kg.cm, trục trơn D11, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BS90NC

90w 1P 220v, 3000rpm, 0.5kg.cm, trục trơn D11, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BH90NU

90w 1P 110v, 3000rpm, 0.5kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BH90NC

90w 1P 220v, 3000rpm, 0.5kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 150w GGM K9BS150NC

150w 1P 2200v, 3000rpm, 0.6kg.cm, trục trơn D11, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 150w GGM K9BH150N

Động cơ BLDC 150w GGM K9BH150N

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 150w GGM K9BH150NC

150w 1P 220v, 3000rpm, 0.6kg.cm, trục lỗ 22

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 200w GGM K10FS200NC

200w 1P 220v, 3000rpm, 1.15kg.cm, trục trơn D14, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 200w GGM K10FH200NC

200w 1P 220v, 3000rpm, 1.15kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ