Động cơ 1 chiều 6w GGM K6DS6N2

6w 1P 24v, 3000rpm, 0.195kg.cm, trục trơn D18, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 15w GGM K7DS15N2

15w 1P 24v, 3000rpm, 0.5kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 25w GGM K8DS25N2

25w 1P 24v, 2900rpm, 0.811kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 40w GGM K9DS40N2

40w 1P 24v, 3000rpm, 1.3kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 60w GGM K9DS60N2

60w 1P 24v, 3000rpm, 1.95kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 90w GGM K9DS90N2

90w 1P 24v, 3000rpm, 2.92kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 120w GGM K9DS120N2

120w 1P 24v, 3000rpm, 3.9kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 150w GGM K9DS150N2

150w 1P 24v, 3000rpm, 4.87kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 180w GGM K9DS180N2

180w 1P 24v, 3000rpm, 6.5kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ