Động cơ hộp số mini GGM KGE-3657 SERIES

Torque: 3.2 - 20kg.cm

Tốc độ: 7.2 - 227rpm

Điện thế: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ hộp số mini GGM KGE3640 BLDC

Động cơ hộp số mini GGM KGE3640 BLDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ hộp số mini GGM KGE-3448

Động cơ hộp số mini GGM KGE-3448

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ hộp số mini GGM KGE-3429

Động cơ hộp số mini GGM KGE-3429

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ điện mini GGM KD-3429

Điện thế: 12-24VDC

Tốc độ: 4500 - 8000rpm

Momen: 40 - 80g.cm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ giảm tốc GGM KGC-3448

Điện thế: 12, 24VDC.

Momen: 0.13 ~ 6kg.cm

Tốc độ ra: 1.8 ~ 2250rpm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ hộp số GGM KGC-3429

Điện thế: 12, 24VDC.
Momen: 0.06 ~ 6kg.cm
Tốc độ ra: 1.8 ~ 2250 vòng/phút.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ hộp số GGM KWC-3640

Động cơ hộp số GGM KWC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ hộp số GGM KWB-3640

Động cơ hộp số GGM KWB-3640

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ giảm tốc GGM KGV2

Động cơ giảm tốc GGM KGV2

Đơn giá: Liên hệ