Động cơ thắng 25w GGM K8IG25NH-B

25w 3P 220v, 1350rpm, 1.85kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng 25W GGM K8IS25NH-B

25w 3P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng 25w GGM K8IG25NM-B

25w 3P 380v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

Động cơ thắng GGM K8IS25NM-B

25w 3P 380v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IG40NH-B

40w 3P 220v, 1350rpm, 2.9kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IS40NH-B

40w 3P 220v, 1350rpm, 3kg.cm, trục trơn D10, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IS40NM-B

40w 3P 380v, 1350rpm, 2.9kg.cm, trục trơn D10, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IG40NM-B

40w 3P 380v, 1350rpm, 2.9kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IG60FM-B

60w 3P 380v, 1350rpm, 4.35kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IS60FM-B

60w 3P 380v, 1350rpm, 4.35kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IP60FM-B

60w 3P 380v, 1350rpm, 4.35kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IP90FM-B

90w 3P 380v, 1350rpm, 6.5kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng 90w GGM K9RS90FM-B

90w, 3Ø 380V 50/60Hz, trục D12 D-cut,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng 90w GGM K9RP90FM-B

90w, 3Ø 380V 50/60Hz,

Răng xoắn ghép hộp số,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9RS120FC-B

120w 1P 220v, 1350rpm, 7.35kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IS150FM-B

150w 3P 380v, 1350rpm, 11.3kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IP150FM-B

150w 3P 380v, 1350rpm, 11.3kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 3 pha 200w GGM K9IK200FM-B

200w,

3Ø 380V 50/60Hz,

Trục có then D12

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thẳng GGM K9IS200FM-B

200w 3P 380v, 1350rpm,

14.5kg.cm,

trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IS200FH-B

200w 3P 220v, 1350rpm, 14.5kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IP200FM-B

200w 3P 380v, 1350rpm, 45.5kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng GGM K9IG200FH-B

200w 3P 220v, 1350rpm, 14.5kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ thắng 25w GGM K8RG25NC-SU

25w 1P 220v, 1250rpm,

1.95kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: 3.180.000 VNĐ