Hộp giảm tốc GGM K9P100BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K9P75BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.827.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P15B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P50BU

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P60BF

Ghép động cơ 50w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P009B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.340.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P100B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.330.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P6B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/6, trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.860.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P50BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P150BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.880.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P120BU

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.880.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P36BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.800.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P20BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/20, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P25B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P60B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K7G10C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số trục lỗ GGM K6H20BTH

Hộp số trục lỗ GGM K6H20BTH

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G10B

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G12.5C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/12.5, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G15B

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G20C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/20, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số GGM K8G5B

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P5BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K8G100C

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện GGM K9P009BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số thập phân GGM K8G10BX

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K8G180C

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/180, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P180BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/180, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.880.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K8G150C

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P36B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P15BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.040.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P75BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.330.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P9BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K6G3C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/3, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P3BUF

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/13, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.171.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K6G5C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K9P30BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K6G6C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/6, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K9P120BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/120, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.330.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K6G9C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ