Giác hút chân không Chelic PAF | PAK | PAT | PAFS | PATS

áp dụng cho mặt phẳng, Giác hút Ø2~Ø200; hành trình: 2.5~15mm

Đơn giá: Liên hệ

Giác hút chân không Chelic PBF/ PBK/ PBT/ PBFS/ PBTS

vật không phẳng, ống, giấy carton. Ø6~Ø80

Đơn giá: Liên hệ

Giác hút chân không Chelic PAG

áp dụng: bao bì thực phẩm, Ø10~Ø50; hành trình: 4~15mm

Đơn giá: Liên hệ

Giác hút chân không Chelic PAO

Mặt phẳng có dầu, Giác hút Ø10~Ø50; hành trình: 4~15mm

Đơn giá: Liên hệ

Giác hút chân không Chelic PAW

Áp dụng: bề mặt dài: board mạch, bán dẫn, xy lanh

Đơn giá: Liên hệ

giác hút chân không loại phẳng Chelic PAP

Thích thợp giấy, tấm nhựa, nhằm làm giảm biến dạng và đốm.

Đơn giá: Liên hệ

Giác hút chân không Chelic PAQ

tấm kính, thủy tinh thể, tranh, bán dẫn

Đơn giá: Liên hệ

Giác hút chân không Chelic PC series

Ø5~Ø60; hành trình: 3~15mm

Đơn giá: Liên hệ

giác hút chân không Chelic PAL PBL PCL

Dùng hút những vật nhỏ và nhẹ

Đơn giá: Liên hệ