Bộ đếm Hanyoung GF4 series

hiển thị 4 số, tùy chọn 1 ngõ ra, 48x48㎜

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung GF7

hiển thị 6 số, tùy chọn 2 ngõ ra, 72x72㎜

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung LC series

- Góc nhìn rộng LCD
- Phạm vi cài đặt trước
- Chức năng RS485

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung LC1

hiển thị 8 số, tùy chọn 2 ngõ ra, 48x24mm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung LC3

Kích thước: 96x48

Góc nhìn rộng LCD và đèn nền trắng

Chức năng giao tiếp Modbus (RS485)

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung LC4

Kích thước: 48x48

Góc nhìn rộng LCD và đèn nền trắng

Chức năng giao tiếp Modbus (RS485)

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung LC6

Kích thước: 72x36

Góc nhìn rộng LCD và đèn nền trắng

Chức năng giao tiếp Modbus

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung LC7

Kích thước: 72x36

Góc nhìn rộng LCD và đèn nền trắng

Chức năng giao tiếp Modbus (RS485)

Đơn giá: Liên hệ