Bộ đếm Hanyoung LC series

- Góc nhìn rộng LCD
- Phạm vi cài đặt trước
- Chức năng RS485

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung GF4 series

hiển thị 4 số, tùy chọn 1 ngõ ra, 48x48㎜

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung GF7

hiển thị 6 số, tùy chọn 2 ngõ ra, 72x72㎜

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Hanyoung LC1

hiển thị 8 số, tùy chọn 2 ngõ ra, 48x24mm

Đơn giá: Liên hệ