Bộ điều khiển nhiệt độ & độ ẩm khả trình Hanyoung TH500A

Màn hình LCD màu cảm ứng
8 DI, 20DO. 
giao tiếp (RS232, RS422/485)

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ & độ ẩm khả trình Hanyoung TH300

Màn hình LCD màu cảm ứng

4 DI, 12DO

RS232 hoặc RS485

Đơn giá: Liên hệ