Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-2G

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-2G

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-2N

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-2N

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-2G35L

1P 35A, in: 4-20mA, 1-5VDC, ON/OFF, VR, out: 220V

Đơn giá: 1.445.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-2G50L

1P 50A, in: 4-20mA, 1-5VDC, ON/OFF, VR, out: 220V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-3P

3P 70A-600A, in: 4-20mA, 1-5VDC, ON/OFF,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-3SL

3P 40A-160A, in: 4-20mA, 1-5VDC, ON/OFF,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-2M

1P 25A-35A, in: 4-20mA, 1-5VDC, ON/OFF

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-3M

3P 25A-55A, in: 100-240VAC, 0-10VDC,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Hanyoung TPR-3SL-EP

3 pha, 50/60Hz, điện áp 100-440VAC , 4-20mA DC

Đơn giá: Liên hệ