Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung HY series

Chỉ gia nhiệt, Kích thước: 48x48, 72x72, 96x96mm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung DX

Điều khiển PID auto tuning

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung NX

Fuzzy function, PID auto tuning, điều khiển Ramp, RS485/422

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung KX

PID auto tuning, Alarm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung AX4

PID, SSR/relay,4-20mA, Hanyoung

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung VX

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung VX

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ nhiều kênh Hanyoung MC9

4-8 kênh nhiệt độ

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung BR6

Loại led, relay, SSR, 100-240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung ND4

Nhiệt độ max 400℃ heating, ngõ ra relay,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung VX2 VX9

Hiển thị LCD

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung VX4 series

Hiển thị LCD,

Độ chính ngõ vào cao, tính năng tuyệt với

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung VX7 series

Hiển thị LCD

Đơn giá: Liên hệ