Cảm biến quang khoảng cách dài Hanyoung PQ series

Khoảng cách phát hiện 100mm - 30m

Out: NPN, PNP

Điện thế: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Hanyoung PEA series

Khoảng cách phát hiện 100mm - 30m

Out: NPN, PNP, RELAY

Điện thế: 12-24VDC / 220vac

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Hanyoung PB series

Khoảng cách phát hiện 100mm - 15m

Out: NPN, PNP, relay

Điện thế: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Hanyoung PL-D2B

Khoảng cách phát hiện 2m

Out: NPN, PNP

Điện thế: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Hanyoung PTX series

Khoảng cách phát hiện 1-30m

Out: NPN, PNP, Relay

Điện thế: 12-24VDC / 24-240VAC/DC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Hanyoung PLD series

Khoảng cách phát hiện 2m

Out: NPN, PNP

Điện thế: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Hanyoung PU series

- Hộp đúc khuôn rắn
- Phát hiện khoảng cách 30/50 mm
- điều chỉnh độ nhạy kèm theo

 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Hanyoung PR series

Khoảng cách phát hiện 0.1-10m

Out: NPN, PNP

Điện thế: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Hanyoung PR-T

Khoảng cách phát hiện 0.1-10m

Out: NPN, PNP

Điện thế: 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ