Đèn tháp Hanyoung STL

1 ~ 5 màu

Đường kính: 25, 40, 60, 80mm

Cấu trúc bảo vệ IP 54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Hanyoung STE060

1 ~ 5 màu

Đường kính: 60mm

Cấu trúc bảo vệ IP 54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Hanyoung STS

1 ~ 5 màu

Đường kính: 40, 60, 80mm

Cấu trúc bảo vệ IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Hanyoung HY-TN HY-TWBN

1 ~ 5 màu, Bóng sợi tóc 

Đường kính: 55mm

Cấu trúc bảo vệ IP 54

Đơn giá: Liên hệ