Đồng hồ đo tốc độ xung Hanyoung LP3

Đo xung tốc độ cao (50 KHz)

Mức độ bảo vệ IP66

 Kích thước: 96x48

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng Hanyoung LM3 LM6

- Cấu trúc bảo vệ IP66
- Đo lường lựa chọn RMS và AVG
- Hỗ trợ giao tiếp MODBUS

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng Hanyoung MP3

Điện thế AC & DC

Dòng điện AC & DC

Kích thước: 96x48, 72x36

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng Hanyoung MP6

Đo dòng điện và điện thế

out: 3 relay, 4-20mA, RS485

100-240Vac; 24Vdc, 96x48

Đơn giá: Liên hệ