Đồng hồ đếm xung / tốc độ Hanyoung BP6

Hiển thị tốc độ, 5 số

Ngõ ra: 3 relay

Kích thước: 72x36,

 

Đơn giá: Liên hệ