Đồng hồ đo xung tốc độ Hanyoung RP series

Tự động chọn thời gian Auto zero

Hiển thị: 5 số, out relay

Lưu 5 giá trị tối đa, 5 giá trị tối thiểu

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo xung tốc độ Hanyoung RP3

Kích thước: 96x48㎜

Lưu 5 giá trị tối đa, 5 giá trị tối thiểu

So sánh đầu ra (HH, H, GO, L, LL)

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo xung tốc độ Hanyoung RP6

Tự động chọn thời gian Auto zero

Lưu 5 giá trị tối đa, 5 giá trị tối thiểu

So sánh đầu ra (HH, H, GO, L, LL)

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đếm xung / tốc độ Hanyoung BP6

Hiển thị tốc độ, 5 số

Ngõ ra: 3 relay

Kích thước: 72x36,

 

Đơn giá: Liên hệ