Encoder bánh xe Hanyoung PSC

bánh xe, 250mm,

Out: totempole (A, B), 12-24VDC

Đơn vị đo: min 1M, 1CM, 1mm, YARD

Đơn giá: Liên hệ