SSR 3P 10A Hanyoung HSR-3D104Z

3P 10A, ngõ vào: 3-32VDC, Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P 20A Hanyoung HSR-3D204Z

3P 20A, ngõ vào: 3-32VDC, Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P 30A Hanyoung HSR-3D304Z

3P 30A, ngõ vào: 3-32VDC, Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P 40A Hanyoung HSR-3D404Z

3P 40A, ngõ vào: 3-32VDC, Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: 1.204.000 VNĐ

SSR 3P 50A Hanyoung HSR-3D504Z

3P 50A, ngõ vào: 3-32VDC, Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P 70A Hanyoung HSR-3D704Z

3P 70A, ngõ vào: 3-32VDC, Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 10A Hanyoung HSR-2D102Z

1P 10A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 90-264VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 20A Hanyoung HSR-2D202Z

1P 20A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 90-264VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 30A Hanyoung HSR-2D302Z

1P 30A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 90-264VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 40A Hanyoung HSR-2D402Z

1P 40A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 90-264VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 50A Hanyoung HSR-2D504Z

1P 50A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 70A Hanyoung HSR-2D704Z

1P 70A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P Hanyoung HSR-2D304Z

1P 30A, ngõ vào: 4-32VDC, Ngõ ra: 480V

Đơn giá: 395.000 VNĐ