SSR 3P 10A Hanyoung HSR-3D104Z

3P 10A,

ngõ vào: 3-32VDC,

Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P 20A Hanyoung HSR-3D204Z

3P 20A,

ngõ vào: 3-32VDC,

Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P 30A Hanyoung HSR-3D304Z

3P 30A,

ngõ vào: 3-32VDC,

Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P 40A Hanyoung HSR-3D404Z

3P 40A,

ngõ vào: 3-32VDC,

Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: 1.204.000 VNĐ

SSR Hanyoung HSR-3D40HZN

- Dòng tải định mức: 40A

- Điện áp đầu vào : 4-32 V d.c

- Điện áp Ngõ ra:  90-480 Va.c

Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P 50A Hanyoung HSR-3D504Z

3P 50A,

ngõ vào: 3-32VDC,

Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P 70A Hanyoung HSR-3D704Z

3P 70A,

ngõ vào: 3-32VDC,

Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 10A Hanyoung HSR-2D102Z

1P 10A,

ngõ vào: 4-32VDC,

Ngõ ra: 90-264VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 20A Hanyoung HSR-2D202Z

1P 20A,

ngõ vào: 4-32VDC,

Ngõ ra: 90-264VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 30A Hanyoung HSR-2D302Z

1P 30A,

ngõ vào: 4-32VDC,

Ngõ ra: 90-264VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 40A Hanyoung HSR-2D402Z

1P 40A,

ngõ vào: 4-32VDC,

Ngõ ra: 90-264VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 50A Hanyoung HSR-2D504Z

1P 50A,

ngõ vào: 4-32VDC,

Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 70A Hanyoung HSR-2D704Z

1P 70A,

ngõ vào: 4-32VDC,

Ngõ ra: 90-480VAC

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 30A Hanyoung HSR-2D304Z

1P 30A,

ngõ vào: 4-32VDC,

Ngõ ra: 480V

Đơn giá: 395.000 VNĐ