Biến tần 1 pha HCFA HDv-E610

ng suất: 400w - 3.7kW

Tần số ngõ ra; 0-600Hz.

An toàn STO (Safe Torque Off)

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3 pha HCFA HDv-E610

ng suất: 400w - 22kW

Tần số ngõ ra; 0-600Hz.

An toàn STO (Safe Torque Off)

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3 pha HCFA HDv-E600

ng suất: 400w - 22kW

Tần số ngõ ra; 0-600Hz.

Truyền thông: RS485

 

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 1 pha HCFA HDv-E600

Công suất: 1P 400w - 3.7kW

Tần số ngõ ra; 0-600Hz.

 

Truyền thông: RS485

 

 

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3 pha HCFA E380

Công suất: 0.75 tới 37kW

Chức năng bảo vệ quá dòng

7 DI, 3 AI, 2DI, 2AO

 

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 1 pha HCFA E220

Công suất: 0.75, 1.5, 2.2kw

Chức năng bảo vệ quá dòng

Đơn giá: Liên hệ