Servo EtherCAT Rtelligent RS

Công suất từ 100w - 3000w

EtherCAT, xung, Fieldbus RS485

1 hoặc 3 pha

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo HCFA HN-Y7

220v gồm 50W ~ 2KW

380v gồm 1KW ~ 22KW

Tổng cộng 76 loại servo.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo HCFA SV-X3E

50W ~ 750W 1 pha 220V,

1.0kW ~ 2.5kW, 3 pha 220V

Xung A, EtherCAT, CANOpen

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo HCFA SV-X3EA

ng suất: 1P/3P 220/380V: 50W - 2.5kW

Giao thức được hỗ trợ: Xung

Tương thích: encoder 17bit / 23bit

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo HCFA SV-X2E Series

Công suất: 50w đến 2.5kW

Giao thức: xung, CANOpen.

Điện thế: 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo HCFA SV-X2 Series

Công suất: 50W - 2.3kW,

encoder 20 bit

Điện thế: 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo HCFA SV-X2MH

Công suất: 50W - 750W,

mặt bích: 40 đến 130mm.

Trục: D8-D19.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo HCFA SV-X2MM

1 - 2kW, mặt bích: 130x130

đường kính trục ra: D22

Tùy chọn thắng điện từ

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo HCFA SV-X2MA

Công suất 100W - 2kW,

Mặt bích vuông 40 đến 110mm

Trục ngõ ra: D8, D14, D19

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo HCFA SV-X2MQ

Công suất: 100W - 1KW,

encoder 17bit

Trục ngõ ra: D8-D19

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo HCFA SV-X2MG

750W - 1.8KW,

Trục: D19, D22, D24

Mặt bích: 80x80, 130x130mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo HCFA SV-X6MN

Công suất 2.4 tới 50w

Điện thế: 48VDC

Encoder: 17 bit

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo EtherCAT HCFA SV-X3EB

điều khiển: EtherCAT

1P 220V: 50W ~ 750W

3P 220V: 1.0kW ~ 2.5kW,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo EtherCAT HCFA HN-Y7EB

1P 220v: 200W ~ 750W

3P 380v gồm 1KW ~ 7.5KW

Điểu khiển EtherCAT

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển động cơ servo HCFA SV-D3E

xung, EtherCAT, CANopen, analog

ng suất: 100W ~ 750W

Nguồn: 48VDC, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo HCFA SV-X6

Công suất: 50W - 37Kw

Encoder tuyệt đối: 20/23bit

Chức năng thắng tùy chọn

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo 100w HCFA SV-X3EA010A-A2

ng suất: 1P 220V: 100W

Giao thức được hỗ trợ: Xung

Tương thích: encoder 17bit / 23bit

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo 200w HCFA SV-X3EA020A-A2

ng suất: 1P 220V: 200W

Giao thức được hỗ trợ: Xung

Tương thích: encoder 17bit / 23bit

Đơn giá: Liên hệ

Phần mềm servo HCFA HCS-Studio

đọc và thiết lập tham số, trạng thái,

chạy thử, hiện sóng,

chẩn đoán và điều chỉnh độ lợi

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo 400w HCFA SV-X3EA040A

ng suất: 1P 220V: 400W

Giao thức được hỗ trợ: Xung

Tương thích: encoder 17bit / 23bit

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo 750w HCFA SV-X3EA075A

ng suất: 1P 220V: 750W

Giao thức được hỗ trợ: Xung

Tương thích: encoder 17bit / 23bit

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo 1kW HCFA SV-X3EA100A-A2

ng suất: 3P 220V: 1000W

Giao thức được hỗ trợ: Xung

Tương thích: encoder 17bit / 23bit

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo 1.5kW HCFA SV-X3EA150A-A2

ng suất: 3P 220V: 1500W

Giao thức được hỗ trợ: Xung

Tương thích: encoder 17bit / 23bit

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo 2kW HCFA SV-X3EA200A-A2

ng suất: 3P 220V: 2000W

Giao thức được hỗ trợ: Xung

Tương thích: encoder 17bit / 23bit

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển servo 2.5kW HCFA SV-X3EA250A-A2

ng suất: 3P 220V: 1500W

Giao thức được hỗ trợ: Xung

Tương thích: encoder 17bit / 23bit

Đơn giá: Liên hệ