Màn hình 7" HCFA TP2507

Kích thước 7.0 '

độ phân giải: 800x480;

Màu 24/ 16 bit. Ethernet

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình 10" HCFA TP2510

Kích thước: 10.1"

Độ phân giải: 800x400

Màu: 24-bit

Đơn giá: Liên hệ