PLC HCFA M SERIES

Điều khiển tối đa lên đến 64 trục

Đơn giá: Liên hệ

Module mở rộng cho PLC HCA8C

đầu vào NPN / PNP

Đầu ra NPN và relay

Đơn giá: Liên hệ

PLC HCFA HCR8P

1. Dung lượng bước 64k

2. Tốc độ hoạt động 20ns

3. 8 kênh tốc độ cao

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chuyển động HCFA HCQ5

điều khiển cơ khí thông minh

Bộ xử lý: X86-CE*4, 2GHz, 4G DDR

EtherCAT, CANOpen, Modbus, TCP / RTU

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chuyển động HCFA HCQ0

Bộ xử lý: A7 * 2, 650MHz

EtherCAT / CANOpen /TCP /RTU

4ms với 16 trục

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chuyển động HCFA HCQ1

Bộ xử lý 2 nhân, kiến trúc FPGA

EMMC+SD+USB3.0+DDR3

32 IO tốc độ cao (16IN/16OUT)

Đơn giá: Liên hệ

Module chức năng HCFA HCQX

Đơn giá: Liên hệ

PLC EtherCAT HCFA HCQ

kiến trúc X86

max 128 trục

giao tiếp EtherCAT tốc độ cao

Đơn giá: Liên hệ

PLC HCFA HCR8C-32MT-D

Đơn giá: Liên hệ

PLC HCFA Series HCR8A

Đơn giá: Liên hệ

PLC HCFA series HCR2

Ngõ vào và ra: 256 điểm

Giao thức:Modbus TCP/RTU

RS422/RS485/RS232/Ethernet

Đơn giá: Liên hệ

PLC HCFA Series HCA2P

Tốc độ hoạt động: LD 20ns

Ngõ vào và ra: 256 - 2560 I/O

Dung lượng: 8k bước

Đơn giá: Liên hệ

PLC HCFA HCA1P

30 ngõ vào và ra

xung tốc độ cao

RS485 / RS422

Đơn giá: Liên hệ