Remote IO HCFA HCNXE

Số lượng kênh: 32 kênh
đầu vào: NPN và PNP
đầu ra: NPN

Đơn giá: Liên hệ