Đồng hồ đo hệ số công suất Entes ECR

dãi đo: 0-1, 48x48, 72x72, 96x96mm

Đơn giá: Liên hệ