Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030

W200xH300xD160mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 453.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1525

W150xH250xD100 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 296.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-PG-4P

KT: 85x55x40, có sẳn 4P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 176.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-1525-1

W150xH250xD130 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 336.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-PG-4PT

KT: 85x55x40, có sẳn 4P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 191.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-MTB-4P

KT: 85x55x40, có sẳn 4 cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-PG-6P

KT: 85x55x40, có sẳn 6P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 191.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-PG-6PT

KT: 90x75x40, có sẳn 6P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 213.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-MTB-6P

KT: 85x55x40, có sẳn 6 cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-PG-10P

KT: 110x75x40, có sẳn 10P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 293.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-MTP-10P

KT: 110x75x40, có sẳn 10 cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-PG-15P

KT: 100x200x70, có sẳn 15P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 452.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-PG-15PT

KT: 100x200x70, có sẳn 15P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 516.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-PG-20P

KT: 170x160x70, có sẳn 20P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 514.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-PG-20PT

KT: 110x230x70, có sẳn 20P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 614.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-PG-40PT

KT: 170x160x70, có sẳn 40P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box Economy

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box Economy

Đơn giá: Liên hệ

TỦ ĐIỆN NHỰA KÍN NƯỚC HI BOX LOẠI ECONOMY

TỦ ĐIỆN NHỰA KÍN NƯỚC HI BOX LOẠI ECONOMY

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1013

W100xH130xD70mm (bản lề & khóa nhựa), bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 162.000 VNĐ

Hộp công tắc nút nhấn chống thấm Hi Box Switch Box

Hộp công tắc nút nhấn chống thấm Hi Box Switch Box

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1015

W100xH150xD70mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 186.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1515

W150xH150xD90mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 206.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1020

W100xH200xD70mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 206.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1027

W100xH270xD70mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 230.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box Switch Box

Hộp đấu dây kín nước Hi Box Switch Box

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1520

W150xH200xD100mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 278.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1520

W150xH200xD100 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 614.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1818

W180xH180xD150mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030-S

W200xH300xD130mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 417.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-0811-S

W80xH110xD45, nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa, IP67,

Đơn giá: 138.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2227

W225xH275xD120mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 421.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-0811-S1

W80xH110xD60, nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa, IP67,

Đơn giá: 158.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030

W200xH300xD160mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 453.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030-B

W200xH300xD200mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 490.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1010-S

W100xH100xD75 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 178.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2535

W250xH350xD150mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 598.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1010

W100xH100xD100 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 198.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0813

W80xH130xD70 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 178.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2535-B

W250xH350xD180mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 646.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0811-1

W80xH110xD85 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 198.000 VNĐ