Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box Economy

Bề rộng từ 100 - 600mm

Bề cao: từ 130-800mm

độ sâu: 70 đến 280mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN Economy BOX

Bề rộng: 100 đến 600mm

Bề cao: 130 đến 800,

độ sâu: 70 đến 280mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box Control Box

Bề rộng từ 225 - 400mm

Bề cao: từ 225 tới 600mm

độ sâu: 120 đến 230mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

tủ điện nhựa chống thấm bản lề nhựa Unique BOX UNP

Bề rộng từ 150 - 630mm

Bề cao: từ 150-830mm

bế sâu: 90-285mm

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE

Bề rộng từ 150 - 370mm

Bề cao: từ 150 đến 485mm

bế sâu: từ 90 và 200mm

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box Terminal Box

Bề rộng 190 - 560mm, ghép bulon nhựa

Bề cao: từ 190-380mm

độ sâu: 130 đến 230mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

hộp điện nhựa chống thấm Hi Box Switch Box Knockout

Bề rộng 75, 125 và 175mm

Bề cao: 125, 175 và 250mm

bế sâu: 75, 100 và 125mm, IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm Hibox Terminal Block Box

Tủ chứa 4 đến 40 cầu đấu điện

Bề rộng từ 85 - 170mm

Bề cao: 55-230mm, sâu: 40 và 70mm

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện tử kín nước Hi Box Electronic BOX

Bề rộng từ 80 - 130mm

Bề cao: 130 và 180mm

bế sâu: 30 và 60mm

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm 4 cầu đấu điện Hi Box DS-PG-4P

Kích thước: 85x55x40,

có sẳn 4P cầu đấu dây bên trong,

chống thấm IP67

Đơn giá: 176.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-1525-1

W150xH250xD130 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 336.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-PG-4PT

Kích thước: 85x55x40

có sẳn 4P cầu đấu dây bên trong,

IP67

Đơn giá: 191.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-MTB-4P

KT: 85x55x40,

có sẳn 4 cầu đấu dây bên trong,

IP67

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm 6 cầu đấu điện Hi Box DS-PG-6P

KT: 85x55x40, có sẳn 6P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 191.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-PG-6PT

KT: 90x75x40,

có sẳn 6P cầu đấu dây bên trong,

IP67

Đơn giá: 213.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-MTB-6P

KT: 85x55x40,

có sẳn 6 cầu đấu dây bên trong,

IP67

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-PG-10P

KT: 110x75x40, có sẳn 10P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 293.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-MTP-10P

KT: 110x75x40, có sẳn 10 cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-PG-15P

KT: 100x200x70, có sẳn 15P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 452.000 VNĐ

hộp cầu đấu dây điện chống thấm Hi Box DS-PG-15PT

KT: 100x200x70,

có sẳn 15P cầu đấu dây bên trong,

IP67

Đơn giá: 516.000 VNĐ

hộp cầu đấu dây điện chống thấm Hi Box DS-PG-20P

KT: 170x160x70,

có sẳn 20P cầu đấu dây bên trong,

IP67

Đơn giá: 514.000 VNĐ

hộp cầu đấu dây điện chống thấm Hi Box DS-PG-20PT

KT: 110x230x70, có sẳn 20P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 614.000 VNĐ

hộp cầu đấu dây điện chống thấm Hi Box DS-PG-40PT

KT: 170x160x70,

có sẳn 40P cầu đấu dây bên trong,

IP67

Đơn giá: Liên hệ

TỦ ĐIỆN NHỰA KÍN NƯỚC HI BOX LOẠI ECONOMY

Bề rộng từ 100 - 600mm

Bề cao: từ 130-800mm

độ sâu: 70 đến 280mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi_Box EN-AG-1013

W100xH130xD70mm (bản lề & khóa nhựa), bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 162.000 VNĐ

Hộp công tắc nút nhấn chống thấm Hi_Box Switch Box DS-PG

1-4 lỗ, D22, 25, 30mm

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1015

W100xH150xD70mm

(bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa,

Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 186.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1515

W150xH150xD90mm

(bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa,

Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 206.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1020

- W100xH200xD70mm

- bản lề & khóa nhựa, 

- Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 206.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1027

W100xH270xD70mm

(bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa,

Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 230.000 VNĐ

hộp điện nhựa chống nước Hi Box Switch Box

Bề rộng từ 50 - 200mm

Bề cao: từ 65 tới 250mm

độ sâu: 35 đến 160mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1520

W150xH200xD100mm

(bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa,

Đạt được chứng chỉ IP67, IK10

Đơn giá: 278.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1520

W150xH200xD100 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 614.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-1818

W180xH180xD150mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030

200x300x160mm (bản lề & khóa nhựa),

có bửng nhựa,

Bảo vệ: IP67

Đơn giá: 453.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030-S

200x300x130mm (bản lề & khóa nhựa),

có bửng nhựa gắn thiết bị

Bảo vệ: IP67

Đơn giá: 417.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-0811-S

W80xH110xD45, nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa, IP67,

Đơn giá: 138.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2227

W225xH275xD120mm (bản lề & khóa nhựa), có bửng nhựa, IP67

Đơn giá: 421.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-0811-S1

W80xH110xD60, nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa, IP67,

Đơn giá: 158.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box EN-AG-2030-B

W200xH300xD200mm (bản lề & khóa nhựa),

có bửng nhựa,

Bảo vệ: IP67

Đơn giá: 490.000 VNĐ