Hộp số Servo PHT DH series

Backlash 5~8 arc min

KT 42, 60, 80, 90, 120, 150

Độ ốn: 56~65 dB

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DL series

Vuông 42, 60, 78, 93, 115, 159,

tỉ số truyền 3-100

Tuổi thọ: 20,000 hrs.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DN series

Dùng cho tải nặng

Vuông 62, 79, 98,

tỉ số truyền 4-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DM series

Vuông 42, 60, 90, 120, 150, 180, 220mm

tỉ số truyền 3-100

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số servo PHT DML series

Vuông 42, 60, ..., 220mm,

tỉ số truyền 3-100

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DS series

Vuông 60, 70, 90, 120, 150, 180, 220mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

HỘP SỐ SERVO PHT DA series

Vuông 60, 90, 120mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DF series

Vuông 60, 90, 120, 150, 180, 220mm,

tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ