HỘP SỐ SERVO VUÔNG GÓC PHT RAH-2S

Vuông 60, 90, 120, 150mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số servo vuông góc PHT RAH-H

Vuông 60, 90, 120, 150mm,

tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số servo vuông góc 1 trục PHT RAH-S

Vuông 60, 90, 120, 150mm,

tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số Servo PHT RAH-D

Vuông 60, 90, 120, 150mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ