Bộ chỉ báo hướng gió KAL-WC-1

Indicator Light Red LED 1EA / Projector White LED 4EA

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng sân bay trực thăng KAL-LAL-1

LED WHITE / Fixed

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo hiệu sân đậu trực thăng KAL-HIL-1

LED Green / 30cd / sáng tĩnh, 24VDC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo hiệu sân đậu trực thăng KAL-HL-1

LED Green / 30cd / sáng tĩnh, 24VDC, IP66, gắn sàn

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo không medium intensity KAL KAL-MB-1

medium intensity, type B,

2.000cd, NHÁY 21fpm,

Bảo vệ: IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo không medium intensity KAL KAL-MC-1

medium intensity, type C, 2.000cd, Sáng tĩnh, 41wh, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo không medium intensity KAL KAL-MA-1

medium intensity, kiểu A,

20.000cd, NHÁY 21fpm,

Bảo vệ: IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo không chống nổ KAL-Ex

IECEx, ATEX, INMETRO, KC và yêu cầu của ICAO.

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo hiệu sân bay trực thăng KAL-BL-1

LED White / 2,000cd /

Flashing(Continous),

50Wh

Đơn giá: Liên hệ