Đèn báo không medium intensity KAL KAL-MA-1

medium intensity, 20.000cd, NHÁY tần số 21fpm, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo không medium intensity KAL KAL-MB-1

medium intensity, 2.000cd, NHÁY tần số 21fpm, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo không medium intensity KAL KAL-MC-1

medium intensity, 2.000cd, Sáng tĩnh, 41.5wh, IP66

Đơn giá: Liên hệ