Đèn báo không medium intensity KAL KAL-MB-1

medium intensity, type B, 2.000cd, NHÁY 21fpm, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo không medium intensity KAL KAL-MC-1

medium intensity, type C, 2.000cd, Sáng tĩnh, 41wh, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo không medium intensity KAL KAL-MA-1

medium intensity, kiểu A, 20.000cd, NHÁY 21fpm, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo không chống nổ KAL-Ex

IECEx, ATEX, INMETRO, KC và yêu cầu của ICAO.

Đơn giá: Liên hệ