Đèn tháp không dây Qlight QTGA70MLF-WIZ-BZ

đèn led, sáng nháy, Ø70, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTGA70MLF-WIZ

đèn led, sáng nháy, Ø70, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTGA70ML-WIZ-BZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø70

kết nối không dây

12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp wifi Qlight QTGA70ML-WIZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø70, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTGA70LF-WIZ-BZ

đèn led, sáng nháy, Ø50, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTG60L-WIZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø60, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi không dây Qlight QTG60L-WIZ-BZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø60, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đền tháp không dây Qlight QTG60LF-WIZ

giao thức không dây Mesh Topology tầnn số 2.4GHz Short-Range.

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi không dây Qlight QTG60LF-WIZ-BZ

đèn led, sáng nháy, Ø60, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

ĐèN THÁP KHÔNG DÂY QLIGHT QTGA60L-WIZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø60, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi không dây Qlight QTGA60L-WIZ-BZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø60, còi 85db,

giao thức không dây Mesh Topology

12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTGA60LF-WIZ

đèn led, sáng nháy, Ø60, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi không dây Qlight QTGA60LF-WIZ-BZ

đèn led, sáng nháy, Ø60, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTG60ML-WIZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø60,

12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTG60ML-WIZ-BZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø60, còi 85db, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTG60MLF-WIZ

đèn led, sáng nháy, Ø60, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTG60MLF-WIZ-BZ

đèn led, sáng nháy, Ø60, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTGA60ML-WIZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø60, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTGA60ML-WIZ-BZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø70, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTGA60MLF-WIZ

đèn led, sáng nháy, Ø60, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTGA60MLF-WIZ-BZ

đèn led, sáng nháy, Ø60, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTG70L-WIZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø70, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi không dây Qlight QTG70L-WIZ-BZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø70, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTG70LF-WIZ

đèn led, sáng nháy, Ø70,12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi không dây Qlight QTG70LF-WIZ-BZ

đèn led, sáng nháy, Ø70, còi 85db, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTG70MLF-WIZ-BZ

đèn led, sáng nháy, Ø70, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTGA70L-WIZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø70, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTG70MLF-WIZ

đèn led, sáng nháy, Ø70, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTGA70LF-WIZ

đèn led, sáng nháy, Ø70, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp không dây Qlight QTGA70L-WIZ-BZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø70, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTG70ML-WIZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø70, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn không dây Qlight QTG70ML-WIZ-BZ

đèn led, sáng tĩnh, Ø70, còi 85db, 12/24/110/240V, IP54

Đơn giá: Liên hệ