Công tắc hành trình KGAUTO KG-L

7 loại cơ cấu tác động khác nhau

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS20D

Vật liệu: nhôm đúc, tiếp điểm: 2C/O 15A, 100x200x131

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS20

Vật liệu: nhôm đúc, tiếp điểm: 1C/O 15A, 100x200x131

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS30

Vật liệu nhựa, 1C/O 10A, cáp 1.5m, 65x115x38

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS10P

chống thấm nước, nhôm đúc, tiếp điểm: 1C/O 10A, cáp 1.5m

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS10

Nhôm đúc, tiếp điểm: 1C/O 10A, cáp 1.5m, 65x115x38

Đơn giá: Liên hệ

TAY ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC KG AUTO KG-H06EAAA

1 nút nhấn khẩn, 6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H06ECCA

1 nút nhấn khẩn, 6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H06CCA

6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống, kthước: 295x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H04EAA

1 nút nhấn khẩn, 4 nút phải, trái, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H04CC

4 nút phải, trái, lên, xuống, kích thước: 207x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H02EA

- 1 nút nhấn khẩn,

- 2 nút lên, xuống,

- kích thước: 207x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H02A

2 nút lên, xuống, kích thước: 147x66mm

Đơn giá: Liên hệ

tay cầm điều khiển cầu trục không dây KG AUTO KG-R08AAA

1 nút khẩn, 6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống, 1 công tắc

Đơn giá: Liên hệ