tay cầm điều khiển cầu trục không dây KG AUTO KG-R08AAA

1 nút khẩn,

6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống,

1 công tắc ON - OFF

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển 4 nút cho palang KG-L04

1 nhấn lên (up ↑)

1 nút nhấn xuống (down ↓)

1 nút đóng, 1 nút mở

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển 2 nút cho palang KG-L02

1 nhấn lên (up ↑)

1 nút nhấn xuống (down ↓)

kích thước: 65x97x47mm

Đơn giá: Liên hệ

TAY ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC KG AUTO KG-H06EAAA

1 nút nhấn khẩn cấp,

1 nhấn lên, 1 xuống, 1 nút trái

1 nút phải, 1 nút tới, 1 nút lùi.

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H06ECCA

1 nút nhấn khẩn,

6 nút nhấn

phải, trái, tới, lui, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H06CCA

6 nút

phải, trái, tới, lui, lên, xuống,

kthước: 295x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H04EAA

1 nút nhấn khẩn,

4 nút nhấn

phải, trái, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H04CC

4 nút nhấn

phải, trái, lên, xuống,

kích thước: 207x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H02EA

- 1 nút nhấn khẩn,

- 2 nút lên, xuống,

- kích thước: 207x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H02A

2 nút lên, xuống,

kích thước: 147x66mm

nhập khẩu từ Korea

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS10

Vật liệu: Nhôm đúc,

tiếp điểm: 1C/O 10A,

cáp 1.5m, 65x115x38

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS10P

chống thấm nước, nhôm đúc,

tiếp điểm: 1C/O 10A,

cáp 1.5m

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS30

Vật liệu nhựa,

tiếp điểm: 1C/O 10A,

cáp 1.5m, 65x115x38

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS20

Vật liệu: nhôm đúc,

tiếp điểm: 1C/O 15A,

100x200x131

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp KG AUTO KG-FS20D

Vật liệu: nhôm đúc,

tiếp điểm: 2C/O 15A,

100x200x131

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L

7 loại cơ cấu tác động khác nhau

bảo vệ: IP 67

Vật liệu: nhôm đúc

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-SL

7 loại cơ cấu tác động khác nhau

bảo vệ: IP 67

Vật liệu: nhôm đúc / nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L001

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L002

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KG AUTO KG-L003

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L004

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L005

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L006

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L007

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ