Công tắc hành trình KGAUTO KG-L

7 loại cơ cấu tác động khác nhau

bảo vệ: IP 67

Vật liệu: nhôm đúc

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-SL

7 loại cơ cấu tác động khác nhau

bảo vệ: IP 67

Vật liệu: nhôm đúc / nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L001

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L002

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KG AUTO KG-L003

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L004

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L005

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L006

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình KGAUTO KG-L007

ng tắc bên trong bao gồm 2 cấp
chống nóng, chống dầu, chống bụi
Cấu trúc được bảo vệ): IP 67

Đơn giá: Liên hệ