tay cầm điều khiển cầu trục không dây KG AUTO KG-R08AAA

1 nút khẩn, 6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống, 1 công tắc

Đơn giá: Liên hệ