tay cầm điều khiển cầu trục không dây KG AUTO KG-R08AAA

1 nút khẩn,

6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống,

1 công tắc ON - OFF

Đơn giá: Liên hệ