TAY ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC KG AUTO KG-H06EAAA

1 nút nhấn khẩn, 6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H06ECCA

1 nút nhấn khẩn, 6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H06CCA

6 nút phải, trái, tới, lui, lên, xuống, kthước: 295x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H04EAA

1 nút nhấn khẩn, 4 nút phải, trái, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H04CC

4 nút phải, trái, lên, xuống, kích thước: 207x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H02EA

- 1 nút nhấn khẩn,

- 2 nút lên, xuống,

- kích thước: 207x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H02A

2 nút lên, xuống, kích thước: 147x66mm

Đơn giá: Liên hệ