Tay điều khiển 4 nút cho palang KG-L04

1 nhấn lên (up ↑)

1 nút nhấn xuống (down ↓)

1 nút đóng, 1 nút mở

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển 2 nút cho palang KG-L02

1 nhấn lên (up ↑)

1 nút nhấn xuống (down ↓)

kích thước: 65x97x47mm

Đơn giá: Liên hệ

TAY ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC KG AUTO KG-H06EAAA

1 nút nhấn khẩn cấp,

1 nhấn lên, 1 xuống, 1 nút trái

1 nút phải, 1 nút tới, 1 nút lùi.

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H06ECCA

1 nút nhấn khẩn,

6 nút nhấn

phải, trái, tới, lui, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H06CCA

6 nút

phải, trái, tới, lui, lên, xuống,

kthước: 295x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H04EAA

1 nút nhấn khẩn,

4 nút nhấn

phải, trái, lên, xuống

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H04CC

4 nút nhấn

phải, trái, lên, xuống,

kích thước: 207x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H02EA

- 1 nút nhấn khẩn,

- 2 nút lên, xuống,

- kích thước: 207x66mm

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển cầu trục KG AUTO KG-H02A

2 nút lên, xuống,

kích thước: 147x66mm

nhập khẩu từ Korea

Đơn giá: Liên hệ