Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW300

Đo điện năng 3 pha,

Wifi, RS485,

LoRa, 4G, NB/2G

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng không dây IoT Acrel ADW310

Giao tiếp không dây: 4G, WiFi (MQTT, MODBUS-TCP)

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel AEW100

Đo U, I, PF, F, KW, kVAr, kVA, out: xung, RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng IoT không dây Acrel ADW200

- Đo U, I, PF, F, KW, kVAr, kVA, xung,

- Truyền thông: RS485, Lora, LoraWAN

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW210

Đo điện năng, RS485, wireless, Lora, Lora WAN, 2G, 4G, WIFI

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW400

Đồng hồ điện năng, RS485, wireless, lora

Đơn giá: Liên hệ