Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel AEW100

Đo U, I, PF, F, KW, kVAr, kVA, out: xung, RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW200

Đo U, I, PF, F, KW, kVAr, kVA, out: xung, RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW210

Đo tất cả thông số điện năng, RS485, wireless

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW300

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW300

Đơn giá: Liên hệ