Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel AEW100

Đo U, I, PF, F, KW, kVAr, kVA,

ngõ ra out: xung,

Truyền thông: RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng IoT không dây Acrel ADW200

Đo U, I, PF, F, KW, kVAr, kVA, xung,

Truyền thông: RS485, Lora, LoraWAN

Đo được 4 lộ 3 pha

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW210

Khả năng kết nối lền đến 4 lộ 3 pha

RS485, wifi, Lora, Lora WAN, 4G

Đo tất cả thông số điện

 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng IoT không dây Acrel ADW220

Đo đến 4 mạch 3 pha

Giao tiếp không dây Lora (470/433MHz)

Đo tất cả các thông số điện

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW300

Đo điện năng 3 pha,

Truyền thông: Wifi, RS485, LoRa, 4G

Sóng hài từ bậc 2 đến 31

 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng không dây IoT Acrel ADW310

Giao tiếp không dây: 4G,

WiFi (MQTT, MODBUS-TCP)

Dòng điện: 20 (100)A AC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng Acrel ADW350WA

Dùng cho AC và DC 50-100A,

Truyền thông: RS485,

Không dây: 2G, 4G, NB

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW400

Đo đồng thời 4 mạch 3 pha

Truyền thông: RS485, wireless, lora

Đo: U, I, PF, F, H, P, Q, S

Đơn giá: Liên hệ