Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2001W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

chỉ hiển thị,

24VDC

Giá KM còn: 2.508.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.744.000 VNĐ

bộ hiển thị Autonics KN-2200W

Input: Analog, TC, RTD,

out: 2 alarm, 4-20mA,

RS485

Giá KM còn: 2.488.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.714.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2201W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

Ngõ ra: 2 alarm,

Nguồn cấp: 24VDC

Giá KM còn: 2.834.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ điều khiển tín hiệu Autonics KN-2210W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, 4-20mA,

100-240VAC

Giá KM còn: 2.834.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2211W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, 4-20mA, 24VDC,

Giá KM còn: 3.175.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.740.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2240W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, RS485,

100-240VAC

Giá KM còn: 2.834.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2241W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, RS485,

24VDC

Giá KM còn: 3.175.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.740.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2250W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, RS485+4-20mA,

100-240VAC

Giá KM còn: 3.156.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.711.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2251W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, RS485+4-20mA,

24VDC

Giá KM còn: 3.502.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.227.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2440W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

4 alarm, RS485,

100-240VAC

Giá KM còn: 3.175.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.740.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KN-2000W

1 kênh, Analog, TC,

RTD, chỉ hiển thị,

100-240VAC

Giá KM còn: 2.162.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.227.000 VNĐ

Bộ điều khiển đa năng Autonics KN-2400W

1 kênh, Analog, TC, 

RTD, 4 alarm,

100-240VAC

Giá KM còn: 2.834.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2401W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

4 alarm,

24VDC

Giá KM còn: 3.175.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.740.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2410W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

4 alarm, 4-20mA,

100-240VAC

Giá KM còn: 3.175.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.740.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2411W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

4 alarm, 4-20mA,

24VDC

Giá KM còn: 3.521.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.256.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2441W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

4 alarm, + RS485,

24VDC

Giá KM còn: 3.521.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.256.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2450W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

4 alarm, 4-20mA + RS485,

100-240VAC

Giá KM còn: 3.502.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.227.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2451W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

4 alarm, 4-20mA + RS485,

24VDC

Giá KM còn: 3.847.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.743.000 VNĐ