Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2001W

1 kênh, Analog, TC, RTD, chỉ hiển thị, 24VDC

Đơn giá: 3.208.000 VNĐ

bộ hiển thị Autonics KN-2200W

Input: Analog, TC, RTD,

out: 2 alarm, 4-20mA,

RS485

Đơn giá: 3.714.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2201W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

Ngõ ra: 2 alarm,

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ điều khiển tín hiệu Autonics KN-2210W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, 4-20mA,

100-240VAC

Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2211W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, 4-20mA, 24VDC,

Đơn giá: 4.740.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2240W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, RS485,

100-240VAC

Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2241W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 24VDC

Đơn giá: 4.215.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2250W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, RS485+4-20mA,

100-240VAC

Đơn giá: 4.215.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2251W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485+4-20mA, 24VDC

Đơn giá: 4.660.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2440W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, RS485, 100-240VAC

Đơn giá: 4.065.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KN-2000W

1 kênh, Analog, TC, RTD, chỉ hiển thị, 100-240VAC

Đơn giá: 2.886.000 VNĐ

Bộ điều khiển đa năng Autonics KN-2400W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 100-240VAC

Đơn giá: 3.780.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2401W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 24VDC

Đơn giá: 4.215.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2410W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 4-20mA, 100-240VAC

Đơn giá: 4.215.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2411W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 4-20mA, 24VDC

Đơn giá: 4.660.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2441W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, + RS485, 24VDC

Đơn giá: 4.660.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2450W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 4-20mA + RS485, 100-240VAC

Đơn giá: 4.503.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2451W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 4-20mA + RS485, 24VDC

Đơn giá: 5.420.000 VNĐ