Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100

Màn hình LCD, 100mm (6 màu)

Giao tiếp: USB/RS485/Ethernet.

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Đầu ghi của recoder Autonics PEN KRN100

Mã đặt hàng: D33006B-66X-01

Dùng cho bộ ghi KRN100

Giá KM còn: 1.516.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.263.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 2 kênh Autonics KRN100-02000-00-0S

2 kênh

Ngõ vào Analog

100-240VAC

Giá KM còn: 17.606.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 26.279.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 2 kênh Autonics KRN100-02000-01-0S

2 kênh, LCD

Ghi giấy và bộ nhớ

RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 19.808.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.565.000 VNĐ

Bộ Ghi dữ liệu Autonics KRN100-02001-00-0S

2 kênh, ngõ vào 27 loại

4 relay alarm, 100-240VAC

Giá KM còn: 18.707.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.922.000 VNĐ

Bộ Ghi dự liệu Autonics KRN100-02001-01-0S

2 kênh, ngõ vào 27 loại

4 alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 20.909.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.208.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 4 kênh Autonics KRN100-04000-00-0S

4 kênh, LCD

Ghi giấy và bộ nhớ

100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 19.808.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.565.000 VNĐ

Bộ Ghi Dữ Liệu 4 Kênh Autonics KRN100-04000-01-0S

4 kênh ngõ vào, 4-CH

RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 22.010.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 32.851.000 VNĐ

Bộ Ghi Dữ Liệu 4 Kênh Autonics KRN100-04001-00-0S

4 kênh ngõ vào

4-CH, 4 relay alarm

100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 20.909.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.208.000 VNĐ

Bộ Ghi Dữ Liệu 4 Kênh Autonics KRN100-04001-01-0S

4 kênh, 4 relay alarm

RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 23.111.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.495.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 6 kênh Autonics KRN100-06000-00-0S

6 kênh , ngõ vào 27 loại

100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 22.010.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 32.851.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06000-01-0S

6 kênh, ngõ vào 27 loại

USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 24.212.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 36.138.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06001-00-0S

6 kênh , 27 loại ngõ vào

4 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 23.111.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.495.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06001-01-0S

6 kênh , 4 relay alarm

USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 25.309.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 37.775.000 VNĐ

Bộ Ghi dữ liệu Autonics KRN100-06002-00-0S

6 kênh , 27 loại ngõ vào

8 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 24.212.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 36.138.000 VNĐ

Bộ Ghi dữ liệu Autonics KRN100-06002-01-0S

6 kênh , 8 relay alarm

USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 26.410.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 39.418.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN100-08000-00-0S

8 kênh, Analog

TC, RTD, 100-240VAC

Giá KM còn: 24.212.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 36.138.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN100-08000-01-0S

8 kênh, Analog, TC, RTD

RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 26.410.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 39.418.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 8 kênh Autonics KRN100-08001-00-0S

8 kênh, Analog

TC, RTD, 4 relay alarm

100-240VAC

Giá KM còn: 25.309.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 37.775.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 8 kênh Autonics KRN100-08001-01-0S

8 kênh, 4 relay alarm

RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 27.510.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 41.061.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-08002-00-0S

8 kênh

8 relay alarm

100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 26.410.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 39.418.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN100-08002-01-0S

8 kênh

8 relay alarm

RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 28.612.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 42.705.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN100-10000-00-0S

10 kênh

Analog, TC, RTD

100-240 VAC, IP40.

Giá KM còn: 26.410.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 39.418.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN100-10000-01-0S

10 kênh

RS485/Ethernet/USB

100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 28.612.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 42.705.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN100-10001-00-0S

10 kênh

4 relay alarm

100-240 VAC, IP40

Giá KM còn: 27.510.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 41.061.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10001-01-0S

10 kênh

4 relay alarm

RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 29.713.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 44.348.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10002-00-0S

10 kênh

8 relay alarm

100-240 VAC, IP40

Giá KM còn: 28.612.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 42.705.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10002-01-0S

10 kênh

8 relay alarm

RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 30.814.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 45.991.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10003-00-0S

10 kênh

12 relay alarm

100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 29.713.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 44.348.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10003-01-0S

10 kênh

12 relay alarm

USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 31.914.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 47.634.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12000-00-0S

12 kênh

27 loại thông số ngõ vào

100-240VAC , IP40

Giá KM còn: 28.612.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 42.705.000 VNĐ

bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12000-01-0S

12 kênh , 27 loại ngõ vào

USB/RS485/Ethernet

100-240VAC

Giá KM còn: 30.814.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 45.991.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12001-00-0S

12 kênh

4 relay alarm

100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 29.713.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 44.348.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12001-01-0S

12 kênh

4 relay alarm

RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 31.914.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 47.634.000 VNĐ

Bộ ghi dự liệu Autonics KRN100-12002-00-0S

12 kênh

8 relay alarm

100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 30.814.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 45.991.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12002-01-0S

12 kênh

8 relay alarm

USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 33.015.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 49.277.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12003-00-0S

12 kênh

12 relay alarm

100-240 VAC, IP40

Giá KM còn: 31.914.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 47.634.000 VNĐ

bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12003-01-0S

12 kênh

12 relay alarm

USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 34.116.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 50.920.000 VNĐ

PEN Autonics KRN100

Màn hình LCD

100mm(6 màu)

27 loại ngõ vào.

Giá KM còn: 1.382.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.063.000 VNĐ

Giấy ghi KRN100 PAPER Autonics DRW190736AA

Giấy ghi nhiệt Recoder

(1 hộp gồm 2 cuộn) paper

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ