Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50

2 kênh, LCD,

Ngõ vào RTD, TC, Analog 

RS485, cx 0,2%

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ ghi dữ liệu 1 kênh Autonics KRN50-1000-00

Ghi được 1 kênh

Ngõ vào Analog

100-240VAC

Giá KM còn: 6.601.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.853.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1000-40

1 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD,

RS485,

100-240VAC

Giá KM còn: 7.154.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.678.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-00

1 kênh, ngõ vào Analog

TC, RTD, 2 alarm

100-240VAC.

Giá KM còn: 7.154.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.678.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 1 kênh Autonics KRN50-1002-40

1 kênh, ngõ vào Analog

TC/RTD, RS485

output: 2 alarm.

Giá KM còn: 7.702.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.496.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-00

2 kênh, ngõ vào Analog

TC, RTD, 100-240VAC

Giá KM còn: 7.264.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.842.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-40

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD,

RS485,

100-240VAC

Giá KM còn: 7.812.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.661.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-00

2 kênh, ngõ vào Analog

TC, RTD, 2 alarm

100-240VAC.

Giá KM còn: 7.812.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.661.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-40

Ngõ vào 2 kênh

Analog, TC, RTD

2 alarm, RS485, 100-240VAC

Giá KM còn: 8.365.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.486.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-00

Ngõ vào 2 kênh

Analog, TC, RTD

4 alarm, 100-240VAC.

Giá KM còn: 8.365.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.486.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-40

Ngõ vào 2 kênh

Analog, TC, RTD

4 alarm, RS485

Giá KM còn: 8.913.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.304.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN50-1000-01

Ngõ vào 1 kênh

Analog, TC, RTD

24VDC

Giá KM còn: 7.043.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.513.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN50-1000-41

Ngõ vào 1 kênh

Analog, TC, RTD, RS485

24VDC

Giá KM còn: 7.591.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.331.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-01

Ngõ vào 2 kênh

Analog, TC, RTD

24 VDC

Giá KM còn: 7.702.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.496.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-01

Ngõ vào 1 kênh

Analog, TC, RTD

2 alarm, 24VDC

Giá KM còn: 7.591.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.331.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-41

Ngõ vào 2 kênh

Analog, TC, RTD, RS485

24VDC

Giá KM còn: 8.255.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.321.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-01

Ngõ vào 2 kênh

Analog, TC, RTD, 2 alarm

24VDC

Giá KM còn: 8.255.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.321.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-41

Ngõ vào 1 kênh

Analog, TC, RTD, 2 alarm

RS485, 24VDC

Giá KM còn: 8.144.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.156.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-41

Ngõ vào 2 kênh

Analog, TC, RTD

2 alarm, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 8.803.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.139.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-41

Ngõ vào 2 kênh

Analog, TC, RTD

4 alarm, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 9.355.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.964.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-01

Ngõ vào 2 kênh

Analog, TC, RTD

4 alarm, 24VDC

Giá KM còn: 8.803.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.139.000 VNĐ

Giấy ghi cho bộ ghi KRN50 Autonics BR-4000

Giá KM còn: 59.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 89.000 VNĐ